Syria: Nga rút máy bay - Mỹ buông đối lập, điều gì vậy?

Syria: Nga rút máy bay - Mỹ buông đối lập, điều gì vậy?  

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện