Nga sẽ khiến đối phương tê liệt nếu tấn công Syria

Nga sẽ khiến đối phương tê liệt nếu tấn công Syria image icon 


Sự Kiện