Hơn 1.000 phôi sổ đỏ ở Phú Quốc đã đi đâu?

Hơn 1.000 phôi sổ đỏ ở Phú Quốc đã đi đâu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện