FLC muốn xây khu nghỉ dưỡng 12ha trên đảo Cồn Cỏ

FLC muốn xây khu nghỉ dưỡng 12ha trên đảo Cồn Cỏ


Sự Kiện