4 nhà đầu tư Việt xin làm dự án Thanh Đa-Bình Quới

4 nhà đầu tư Việt xin làm dự án Thanh Đa-Bình Quới


Sự Kiện