Like nhiều nhất
  • Putin nói đúng, nước Mỹ phe phái lợi ích nhóm, đấu đá chính trị. Lấy màn che Nga can thiệp bầu cử để đấu đá chính trị trong nước và quốc tế. Nhiều bạn trẹ ngưỡng mộ nước Mỹ dân chủ, cường thịnh, hãy thay đổi góc nhìn đi. Nơi đó bọn lái súng làm chủ xã hội. Tổng thống là bù nhìn. Và hàng chục ổ khủng bố đang được Mỹ chứa chấp nuôi dưỡng, trong đó có bọn Việt Tân 3 que. Cuộc gặp giữa Putin và Trump chỉ mang tính ước lệ. Một người (Putin) chiến đấu vì hoà bình thế giới hội đàm với một gã bù nhìn (Trump) phỏng có ích gì.

    DAMSAN - gửi lúc 6:20 phút trước đó

Sự Kiện