Phó Chủ tịch HĐNĐ chưa có bằng ĐH: 'Người thật việc thật'

Phó Chủ tịch HĐNĐ chưa có bằng ĐH: 'Người thật việc thật'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện