Nước sông Đà bỏ Trung Quốc, dùng ống Ấn Độ: Điểm khó

Nước sông Đà bỏ Trung Quốc, dùng ống Ấn Độ: Điểm khó

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện