Hai nhóm đi ôtô rút súng hỗn chiến

Hai nhóm đi ôtô rút súng hỗn chiến

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện