Đà Nẵng xin trả toàn bộ tiền, lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng xin trả toàn bộ tiền, lấy lại sân Chi Lăng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện