Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất

Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện