Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng

Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện