Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với ông Putin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với ông Putin

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện