Bà Phan Thị Mỹ Thanh đang bị xem xét bãi nhiệm

Bà Phan Thị Mỹ Thanh đang bị xem xét bãi nhiệm

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện