51 tỷ tinh giản công chức: Tổng cục thuế không báo cáo

(Tin tức thời sự) - Tổng cục Thuế đã tạm ứng hơn 51,482 tỷ đồng để chi trả cho 1.336 công chức nhưng không báo cáo Bộ Tài chính.

Đó là thông tin quan trọng trong tờ trình được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại cuộc thảo luận, nhất trí về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 11/7.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Tuy nhiên, trong số 1.336 công chức nêu trên có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ xuất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận.

Đến ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ mới có Công văn số 5691/BNV-TCBC phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức nêu trên.

51 ty tinh gian cong chuc: Tong cuc thue khong bao cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ 2008 đến 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế khoán và Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP là hơn 51,482 tỷ đồng.

Đến nay, 1.336 công chức thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách, kinh phí theo quy định.

Tuy nhiên, Thẩm tra báo cáo này của Bộ Tài chính, Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện tinh giản biên chế là từ năm 2012 trở về trước và việc chi trả kéo dài trong nhiều năm; Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi trả, đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Cơ quan thẩm tra cũng đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, định mức chi trả theo quy định của pháp luật. Rà soát bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định để thực hiện quyết toán đối với khoản chi này.

Sau khi thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về hướng xử lý dứt điểm 51 tỷ nói trên.

Cũng tại buổi thảo luận, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong giai đoạn 2018–2020, số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm, với nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12 tỷ đồng/năm; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được cân đối bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng năm được giao đối với Tổng cục Thuế.

Sơn Ca (Tổng hợp)

 

Thứ Năm, 12/07/2018 13:35

Sự Kiện