Khẳng định đặt BOT Tân Đệ cách dự án 30km đúng luật

Khẳng định đặt BOT Tân Đệ cách dự án 30km đúng luật

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện