Lào Cai xin làm sân bay: Phục vụ ai?

Lào Cai xin làm sân bay: Phục vụ ai?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện