Di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai?

Di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai?


Sự Kiện