Sabeco chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng: Ai chịu trách nhiệm?

Sabeco chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng: Ai chịu trách nhiệm?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện