An toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội

(Diễn đàn trí thức) - An toàn thực phẩm được nhiều bộ ngành chịu trách nhiệm quản lý song đang diễn biến phức tạp, cần sự quan tâm và vào cuộc mạnh tay của toàn xã hội.

5. Vai trò của các tổ chức xã hội: Các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp ngày càng lớn mạnh có vai trò to lớn trong công cuộc bảo đảm ATTP.

Các tổ chức này có đội ngũ chuyên gia đông đảo và độc lập, khách quan không chịu áp lực về lợi ích cần được huy động vào công tác bảo đảm ATTP. Hiện nay nhìn chung các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp còn thiếu các điều kiện để tham gia vào công tác bảo đảm ATTP. Các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp cần tiếp tục khẳng định vai trò của hội và kiên trì đề nghị Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa để hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện tốt các hoạt động nghề nghiệp, trong đó có chức năng giám sát và phản biện xã hội.

An toan thuc pham la trach nhiem cua toan xa hoi
Giám sát thực phẩm an toàn cần cả xã hội chung tay.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 501/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với nội dung trên, Diễn đàn trí thức về ATTP sẽ được tổ chức dưới hình thức hội thảo khoa học chuyên đề trình bày các báo cáo của các chuyên gia với các ý kiến đánh giá, phân tích, phản biện đối với đề án ATTP; ý kiến đánh giá, phân tích, phản biện, chia sẻ của các cá nhân quan tâm và tham dự đối thoại tại hội thảo.

Các báo cáo chuyên đề trình bày tại điễn đàn phải khái quát được vấn đề cần thảo luận về lý luận và thực tiễn, đảm bảo mang tính khách quan, trung thực. Các đề xuất, khuyến nghị (nếu có) đối với các cơ quan tổ chức có liên quan phải mang tính chất xây dựng nhằm giúp cho việc hoàn thiện các nội dung đề án được phản biện.

Nội dung các thảo luận, tranh luận, đối thoại phải mang tính chất xây dựng, dân chủ, công khai, tôn trọng sự khách quan, tôn trọng lẫn nhau kể cả khi còn có ý kiến chưa thống nhất. Các bên tham gia diễn đàn có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong trường hợp chưa đạt tới sự thống nhất về vấn đề nêu ra và có quyền phản ảnh tới các cơ quan chức năng có liên quan.

Sau hội thảo Ban tổ chức diễn đàn sẽ tập hợp các báo cáo, tham luận, các khuyến nghị, kết luận tại hội thảo đưa lên trên trang báo Đất Việt để rộng đường cho độc giả quan tâm thảo luận, chia sẻ. Trên cơ sở các ý kiến ý kiến của độc giả, người quan tâm, Ban Tổ chức diễn đàn sẽ tổng hợp thành các tài liệu để chuyển tới các cơ quan chức năng khác để xử lý, khai thác.

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Tư, 16/12/2015 07:30

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện