" /> " />

An toàn thực phẩm: Nhìn kỹ về thuốc Bảo vệ thực vật

(Diễn đàn trí thức) - Tình trạng lạm dụng thuốc BVTV xảy ra khá phổ biến đã ảnh hưởng đến ATTP, bảo vệ môi trường cũng như việc xuất khẩu nông sản…

Vì vậy nên nhìn nhận thuốc BVTV như một yếu tố cần thiết để ngăn chặn dịch hại, giữ vững năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của nước ta trong hiện tại và những năm tiếp theo.

2. Nhà nước ta luôn chú trọng công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV ở Việt Nam:

Trên cơ sở Luật Bảo vệ sức khoẻ của Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 do tính chất quan trọng của vấn đề quản lý thuốc BVTV ở Việt Nam, nhà nước ta trong nhiều năm qua luôn quan tâm chú trọng công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV.

Thi hành nhiều luật, pháp lệnh của quốc hội và các nghị định của chính phủ đã có nhiều quyết định , thông tư của Bộ NN&PTNT, của liên Bộ và nhiều công văn hướng dẫn thi hành việc quản lý và sử dụng thuốc BVTV của Cục BVTV.

Các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta đều nhằm mục đích là kiểm soát chặt chẽ để hạn chế, chống lạm dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, an toàn và giảm thiểu dần thuốc hoá học BVTV.

Để thực thi các luật, pháp lệnh của Quốc hội đặc biệt là Pháp lệnh về Quản lý thuốc BVTV năm 2001 và các nghị định của Chính phủ (đặc biệt là Nghị định số 58/2002/NĐ-CP), Bộ Nông nghiệp & PTNT và các Bộ liên quan đã ra hơn 30 quyết định và thông tư chỉ đạo trực tiếp về vấn đề quản lý và sử dụng thuốc BVTV ở Việt Nam . Ngoài ra đã có nhiều công văn của Cục BVTV hướng dẫn thi hành các Quyết định, thông tư của Bộ NN&PTNT.

- Hàng năm có Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ NN& PTNTđã ban hành.

- Có các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn chất lượng thuốc BVTV về cửa hàng buôn bán thuốc BVTV, quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng và các văn bản hướng dẫn khác của Cục BVTV…

- Đặc biệt ngày 25/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật (gồm 4 chương, 77 điều khoản) và ngày 6/12/2013 Chủ tịch nước đã ký lệnh về việc công bố Luật này trong đó dành chương 4 là vấn đề Quản lý thuốc BVTV ở VN gồm 27 điều khoản ( từ Điều 48 đến Điều 75). Hiện nay nhiều nghi định, thông tư thi hành Luật BV& Kiểm dịch thực vật đã được các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung để công tác quản lý thuốc BVTVnước ta ngày càng tốt hơn. Phải thừa nhận rằng các quy phạm pháp luật và công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV ở nứớc ta ngày càng được chú trọng và việc kiểm soát ngày một chặt chẽ.

Tóm lại, hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý thuốc BVTV ở nước ta đã được nhà nước hết sức chú trọng xây dựng và hoàn thiện dần có sự tham khảo của nhiều tổ chức quốc tế như FAO, chương trình Môi trưòng Liên hợp quốc (UNEP), tổ chức y tế thế giới (WHO) và Công ước quốc tế (Công ước ROTTERDAM) mà Việt Nam là một thành viên tham gia.

3. Một số tồn tại chính về vấn đề thuốc BVTV hiện nay:

Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực và tác dụng to lớn, thuốc Bảo vệ thực vật luôn có mặt tiêu cực, có nguy cơ dễ dẫn đến những hậu qủa tai hại làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con ngưòi, mọi sinh vật có ích và môi trường sống.

Đặc biệt các loại thuốc hoá học là con dao 2 lưỡi do được cấu tạo bởi các chất độc và hầu hết các hoạt chất hay chất phụ gia trong mỗi loại thuốc BVTV đều là những chất độc hại với các mức độ khác nhau nên việc sử dụng thuốc BVTV phải yêu cầu tính nghiêm ngặt và phải tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật của nhà nuớc.

- Lượng thuốc BVTV được sử dụng ở nước ta tăng quá nhanh. Trong vòng 10 năm gần đây (2000 - 2011), số lượng thuốc BVTV sử dụng tăng 2,5 lần, số loại thuốc đăng ký sử dụng tăng 4,5 lần và giá trị thuốc nhập khẩu tăng khoảng 3,5 lần. Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng đến năm 2013 đã lên tới 1.643 hoạt chất( đa phần là hỗn hợp) với 3902 tên thương phẩm trong khi của các nước trong khu vực từ 400 đến 600 loại hoạt chất, như Trung Quốc 630 loại, Thái Lan, Ma-lai-xi-a 400-600 loại .

- Hầu hết các thuốc BVTV sử dụng ở Việt Nam đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thành phẩm /năm với trị giá từ 210 - 774 triệu USD. Trên 90% thuốc BVTV được nhập khẩu từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, chưa kể một lượng lớn thuốc BVTV nhập lậu qua đường biên không kiểm soát được.

Thứ Sáu, 18/12/2015 07:47

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện