Thực phẩm bẩn độc tung hoành: Ai bật đèn xanh?

(Diễn đàn trí thức) - Ai bật đèn xanh cho Cán bộ các chi cục Bảo vệ thực vật đi tư vấn dùng thuốc trừ sâu và thuốc Bảo vệ thực vật...?

Thứ năm, sự vô lý và lãng phí trong các quy định:

Theo dự thảo Thông tư Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh trực tiếp phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; tổ chức khám sức khỏe cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh ít nhất một lần/năm.

Để người dân được ăn sạch, giảm đến mức thấp nhất thực phẩm không an toàn trôi nổi trên thị trường cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, sao cho mỗi người phải thay đổi nhận thức - hành động để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và cho chính mình.

Coi đây là vấn đề đạo đức, là mệnh lệnh của lương tâm. Đồng thời các cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý an toàn thực phẩm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng.

Vấn nạn ăn bẩn độc: Họ bất chấp, giết người không gươm

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định, văn bản pháp luật, cần chú trọng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc thực hiện VSATTP và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của người sản xuất, kinh doanh; phối hợp giữa các ngành, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kết hợp giữa kiểm tra, xử lý và thông tin, tuyên truyền công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về VSATTP; Vận động người tiêu dùng đồng lòng tố cáo và tẩy chay các cơ sở sản xuât thực phẩm kém chất lượng, gây nguy hại đên sức khỏe nhân dân.

 BS. Nguyễn Trọng An

Thứ Năm, 24/12/2015 17:06

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện