Chó becgie lại cắn chết bé gái: Vừa thả là tấn công

Chó becgie lại cắn chết bé gái: Vừa thả là tấn công

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện