Tiền đổ vào khoa học phần lớn là chi thường xuyên

Tiền đổ vào khoa học phần lớn là chi thường xuyên

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện