Tầu ngầm Trường Sa 2 kỳ vọng ra quần đảo Trường Sa

Tầu ngầm Trường Sa 2 kỳ vọng ra quần đảo Trường Sa

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện