Nga đưa robot hình người vào vũ trụ, quyết đuổi kịp Mỹ-Trung

Nga đưa robot hình người vào vũ trụ, quyết đuổi kịp Mỹ-Trung

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện