Vịt trời giận dữ đánh chim ưng tơi tả

Vịt trời giận dữ đánh chim ưng tơi tả

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện