Nga khiến Mỹ hài lòng bằng tên lửa không dùng đến

Nga khiến Mỹ hài lòng bằng tên lửa không dùng đến

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện