Máy phát điện độc đáo có chỗ đậu UAV

Máy phát điện độc đáo có chỗ đậu UAV

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện