Tên lửa SpaceX của Mỹ phát nổ

Tên lửa SpaceX của Mỹ phát nổ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện