Mỹ điều tra vệ tinh SpaceX vừa phóng đã mất?

Mỹ điều tra vệ tinh SpaceX vừa phóng đã mất?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện