Clip: Tảng băng 11 triệu tấn có thể tạo ra sóng thần

Clip: Tảng băng 11 triệu tấn có thể tạo ra sóng thần video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện