Thu hồi đất sân golf mở rộng sân bay: Sao chậm thế?

Thu hồi đất sân golf mở rộng sân bay: Sao chậm thế?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện