Gặp gỡ 2017 vì hợp tác và phát triển

(Liên hiệp hội) - Nhiều thông tin và những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ sẽ được chia sẻ, ghi nhận.

Thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị cho sự kiện “Gặp gỡ 2017 vì hợp tác và phát triển", sự kiện dự kiến diễn ra ngày 08/12/2017 tại Hà Nội.

Gap go 2017 vi hop tac va phat trien
Tại buổi Gặp gỡ sẽ diễn ra phần tọa đàm thường lệ

Tại sự kiện, nhiều thông tin và những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam (tổ chức KH&CN trực thuộc) hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và phát triển sẽ được chia sẻ, ghi nhận.

Sự kiện còn nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức KH&CN trực thuộc với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Được biết, tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trong đó, mục tiêu năm 2018, Việt Nam sẽ thực hiện báo cáo tập trung vào 5 lĩnh vực tương ứng với 5 mục tiêu. Cụ thể: Mục tiêu 7: Năng lượng bền vững; Mục tiêu 11: Phát triển đô thị và nông thôn bền vững; Mục tiêu 13: Biến đổi khí hậu và môi trường; Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; và Mục tiêu 17: Tăng cường hợp tác.

Liên Hiệp hội Việt Nam tôn vinh 65 tri thức khoa học

Trong bối cảnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam lựa chọn chủ đề “Tăng cường sự hợp tác vì phát triển bền vững” cho Sự kiện năm 2017 đồng thời tập trung nội dung vào 5 lĩnh vực Mục tiêu phát triển bền vững nêu trên.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước và các tổ chức KH&CN trực thuộc, tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam.

An An

Thứ Ba, 05/12/2017 15:47

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện