Clip: Chứng kiến rắn khổng lồ đẻ 57 con

Clip: Chứng kiến rắn khổng lồ đẻ 57 con

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện