Hà mã hất lật thuyền, cắn đứt cánh tay người đàn ông

Hà mã hất lật thuyền, cắn đứt cánh tay người đàn ông

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện