3,8 triệu cổ phiếu của bầu Đức bị bán giải chấp

3,8 triệu cổ phiếu của bầu Đức bị bán giải chấp

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện