Người Việt bình cá Koi 41,5 tỷ: 'Không ai mua giá ấy'

Người Việt bình cá Koi 41,5 tỷ: 'Không ai mua giá ấy'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện