Vì sao Nga chấp nhận chỉ trích chậm giảm sản lượng dầu?

Vì sao Nga chấp nhận chỉ trích chậm giảm sản lượng dầu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện