Vingroup muốn chào bán cổ phiếu, ông Vượng có bao nhiêu?

Vingroup muốn chào bán cổ phiếu, ông Vượng có bao nhiêu?


Sự Kiện