Đại gia Tô Hải gỡ tiền, bầu Đức tuyên bố gì?

Đại gia Tô Hải gỡ tiền, bầu Đức tuyên bố gì?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện