Sau khi mất chức, ông Vũ Minh Hoàng làm gì?

Sau khi mất chức, ông Vũ Minh Hoàng làm gì?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện