Vietjet xin làm sân bay Điện Biên theo hình thức BOT

Vietjet xin làm sân bay Điện Biên theo hình thức BOT


Sự Kiện