Đề xuất mở rộng sân bay Điện Biên: Nghịch lý khó hiểu

Đề xuất mở rộng sân bay Điện Biên: Nghịch lý khó hiểu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện