Pakistan từ chối dự án 2 tỉ USD của Trung Quốc

Pakistan từ chối dự án 2 tỉ USD của Trung Quốc


Sự Kiện