Bất chấp chiến tranh thương mại, Boeing quyết ở lại Trung Quốc?

Bất chấp chiến tranh thương mại, Boeing quyết ở lại Trung Quốc?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện