Sắp nối lại đàm phán thương mại, Mỹ-Trung có gì mặc cả?

Sắp nối lại đàm phán thương mại, Mỹ-Trung có gì mặc cả?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện