Phó chủ tịch xã tham gia phá 2,5ha rừng để trồng keo

Phó chủ tịch xã tham gia phá 2,5ha rừng để trồng keo


Sự Kiện