Nhóm côn đồ mang súng bắt thiếu nữ ở trọ đem bán

Nhóm côn đồ mang súng bắt thiếu nữ ở trọ đem bán

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện