Tối quá, trộm bật hệ thống ánh sáng tìm đồ cho dễ

Tối quá, trộm bật hệ thống ánh sáng tìm đồ cho dễ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện