Nga hoàn thành thử nghiệm vũ khí bảo vệ cả nhóm tàu

Nga hoàn thành thử nghiệm vũ khí bảo vệ cả nhóm tàu video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện