Israel lo sợ lính bắn tỉa Hamas và súng AM-50 Sayyad Iran

Israel lo sợ lính bắn tỉa Hamas và súng AM-50 Sayyad Iran

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện