Trung Quốc tiếp tục 'xát muối' vào nỗi đau Su-57?

Trung Quốc tiếp tục 'xát muối' vào nỗi đau Su-57?


Sự Kiện