Mỹ rút quân, Israel không bay vào được Syria

Mỹ rút quân, Israel không bay vào được Syria


Sự Kiện