Nghi vấn Ukraine muốn biến Donbass thành Douma-Đông Ghouta mới

Nghi vấn Ukraine muốn biến Donbass thành Douma-Đông Ghouta mới

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện