Tàu ngầm AIP Ấn Độ bị 'tóm sống', thua xa Kilo?

Tàu ngầm AIP Ấn Độ bị 'tóm sống', thua xa Kilo?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện